آموزش ساخت جاشمعی با رزین اپوکسی و گل خشک
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

آموزش ساخت جاشمعی با رزین اپوکسی و گل خشک

اندازه گیری رزین و هاردنر اپوکسی
اندازه گیری رزین و هاردنر اپوکسی
(نسبت اختلاط، به نوع رزین و هاردنر بستگی دارد)مخلوط نمودن هاردنر و رزین اپوکسی به آرامی
مخلوط نمودن هاردنر و رزین اپوکسی به آرامیریختن مخلوط رزین و هاردنر درون لیوان بزرگ
ریختن مخلوط رزین و هاردنر درون لیوان بزرگتعبیه لیوان کوچک حاوی شمع داخل رزین
تعبیه لیوان کوچک حاوی شمع داخل رزینقرار دادن گل ها و گیاهان خشک
قرار دادن گل ها و گیاهان خشکخشک شدن رزین ها پس از گذشت چند ساعت
خشک شدن رزین ها پس از گذشت چند ساعت
(از مهمترین عوامل تعیین زمان خشک شدن، نوع هاردنر و دمای محیط می باشد)

انصراف از نظر