استفاده مجدد یا بازیافت قالب های سیلیکونی قدیمی
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

استفاده مجدد یا بازیافت قالب های سیلیکونی قدیمی

استفاده مجدد یا بازیافت قالب های سیلیکونی قدیمی:

* این شیوه ترجیحا برای قالب های سیلیکونی RTV-2 توصیه می شود

* قالب های قدیمی و یا آن دسته از ضایعات سیلیکون های RTV-2 که در طی فرآیند پخت به صورت جامد درآمده اند(Cured)، را به منظور از بین بردن چربی و مواد اضافی روی آن، با مواد شوینده معمولی (مانند مایع های ظرف شویی) شسته،  سپس می توان با چاقو، کاتر، قیچی و یا چرخ گوشت های دستی ، خرد و به تکه های کوچک در اندازه های دلخواه تبدیل کرد.

(توجه داشته باشید که لاستیک سیلیکون ماده ای مقاوم است و امکان آسیب رسیدن به چرخ گوشت های الکتریکی وجود دارد.)

* این تکه ها را میتوان با سیلیکون RTV-2 جدید مخلوط نمود یا در حین ساخت قالب جدید، قبل یا پس از اضافه کردن سیلیکون جدید، در فضاهای خالی قرار داد.
 
استفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
سیلیکون خرد شدهاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
ریختن سیلیکون جدید روی مدلاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
اضافه  کردن سیلیکون های خرد شده به قالب در حال کاراستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
ریز کردن سیلیکون های قدیمی با چرخ گوشت دستیاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
سیلیکون های ریز شدهاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
تصویر مخلوط کردن سیلیکون جدید با خرده سیلیکون های قدیمیاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
قالب سیلیکونی جدید، که با استفاده از بازیافت سیلیکون های قدیمی تهیه شدهاستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
تکه تکه کردن قالب سیلیکونی غیر قابل استفاده با کاتر (تیغ موکت بر)استفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
تکه های سیلیکون، قبل از ریختن سیلیکون جدید، روی مدل برای قالب سازی، ریخته شده انداستفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
ریختن سیلیکون جدید روی مدل و طرحی که با خرده سیلکون های قدیمی پوشانیده شده

 
 
* نکته: سیلیکون های RTV-2، با دو نوع پایه هاردنر مصرفی عرضه می شوند:

1- سیلیکون و هاردنر با پایه قلع (Tin)، که به علت ارزان بودن، در ایران بیشترین عرضه و استفاده را دارد.
2- سیلیکون و هاردنر با پایه پلاتین (Platinum)، به علت نرخ بالا، علی رقم کیفیت بهتر، در ایران بازار گسترده ای ندارد.

* اگر تکه های سیلیکون بازیافتی و سیلیکون مایع جدید تفاوت در پایه هاردنر داشته باشند به یکدیگر متصل نمیشوند.


 
استفاده مجدد - بازیافت قالب های سیلیکونی RTV-2
تصویر قالب سیلیکونی جدید که با سیلیکون و پایه هاردنر پلاتینی تهیه شده
خرده های سیلیکون قدیمی که از سیلیکون با پایه هاردنر قلع می باشند
به سیلکون جدید متصل نشده و نچسبیده است.


انصراف از نظر