تزیین قاب موبایل با استفاده از رزین اپوکسی
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تزیین قاب موبایل با استفاده از رزین اپوکسی

اندازه گیری رزین اپوکسی و هاردنر
اندازه گیری رزین اپوکسی و هاردنر
(نسبت اختلاط، به نوع رزین و هاردنر بستگی دارد)مخلوط نمودن رزین اپوکسی و هاردنر به آرامی
مخلوط نمودن رزین اپوکسی و هاردنر به آرامیاضافه نمودن اکلیل به مخلوط رزین و هاردنر
اضافه نمودن اکلیل به مخلوط رزین و هاردنرمخلوط نمودن اکلیل با رزین
مخلوط نمودن اکلیل با رزینریختن مخلوط رزین و اکلیل روی قاب موبایل
ریختن مخلوط رزین و اکلیل روی قاب موبایل
(قاب موبایل می بایست خشک و غیر منعطف انتخاب شود)
(میز یا صفحه ی کار باید تراز باشد)پخش نمودن مخلوط رزین و اکلیل در تمامی سطح کار
پخش نمودن مخلوط رزین و اکلیل در تمامی سطح کارخشک شدن رزین پس از گذشت چند ساعت
خشک شدن رزین پس از گذشت چند ساعت
(مهمترین عوامل تعیین زمان خشک شدن، نوع هاردنر و دمای محیط می باشد)


ویدیو آموزشی تزیین قاب موبایل با استفاده از رزین اپوکسی

انصراف از نظر