خمیر رنگ

1-2 از 2

رنگ شفاف - مخصوص رزین اپوکسی

رنگ شفاف اپوکالر برای رنگ بخشیدن به رزین های اپوکسی طراحی و تولید گردیده است، این رنگ در عین رنگ بخشیدن به انواع رزین اپوکسی به هیچ وجه از شفافیت رزین کم نخو...
تماس برای قیمت

خمیر رنگ صدفی - مخصوص رزین اپوکسی

خمیر رنگ صدفی اپوکالر برای رنگ بخشیدن و ایجاد جلای صدفی به انواع رزین اپوکسی و همچنین جهت سهولت در مصرف نسبت به انواع پودری آن، طراحی و تولید گردیده است.
تماس برای قیمت