روکشی از رزین اپوکسی شفاف روی قاب نقاشی - آموزشی
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

روکشی از رزین اپوکسی شفاف روی قاب نقاشی - آموزشی

در این مقاله با نحوه روکش دار کردن، قاب یا بوم نقاشی توسط اضافه کردن یک لایه رزین اپوکسی شفاف روی آن می شوید.روکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
طراحی روی فریم مورد نظرروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
نقاشی روی یک پایه قرار داده شده تا با ارتفاعی که از میز کار میگیرد، اضافات رزین از فریم بیرون بریزدروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
مطمئن شدن از تراز بودن فریمروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
ریختن رزین اپوکسی در ظرفروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
اضافه کردن هاردنر اپوکسی به رزینروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
استفاده از خط کش یا چاقوی پلاستیکی برای مخلوط کردن رزین و هاردنر اپوکسی (خیلی آرام)روکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
ترجیحا رزین مخلوط شده در ظرف دیگری ریخته شود و مجددا چند دقیقه به آرامی همزده شودروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
ریختن رزین اپوکسی مخلوط شده روی قاب نقاشیروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
رزین اپوکسیروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
کمک کردن به رزین برای یک دست شدنروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
کمک کردن به رزین اپوکسی برای داشتن کناره هایی یکدستروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
فندک و شعله برای از بین بردن حباب های سطح اپوکسیروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
فندک و شعله برای از بین بردن حباب های سطح رزینروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
انواع رزین های اپوکسی. معمولا به نصف روز زمان نیاز دارند تا جامد شوند (Cure System)
این اطلاعات را تولید کنندگان رزین ها، بر روی برگه های فنی ذکر میکنندروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
تعبیه یک جعبه برای حفاظت رزین از نشست گرد و غبارروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
پس از گدشت چند ساعت رزین کاملا جامد شده استروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
روکش نقاشی با یک لایه رزین اپوکسی شفافروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
روکش نقاشی با یک لایه رزین اپوکسی شفافروکش نقاشی با رزین اپوکسی شفاف Epoxy Resin Coating
روکش نقاشی با یک لایه رزین اپوکسی شفاف
انصراف از نظر