ویسکوزیته Viscosity
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

ویسکوزیته Viscosity

ر یک سیالِ ( گاز - مایع - جامد ) جاری، که لایه های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا می شوند، به مقدار مقاومت لایه های سیال در برابر لغزش روی هم را گرانروی سیال می گویند.

به زبان ساده ویسکوزیته را فقط نسبت به مایعات می توان اینطور تعریف نمود که:
ویسکوزیته واحدی است برای اندازه گیری غلظت مایعات

برای مثال گرانروی عسل بسیار بیشتر از آب است.
آب بسیار رقیق تر از عسل بوده و عسل بسیار غلیظ تر از آب می باشد
در دمای 25 درجه سانتیگراد
ویسکوزیته آب: 0.894 CP
ویسکوزیته عسل: تقریبا 7000 CP

هرچه ویسکوزیته مایعی کمتر باشد آن مایع رقیق تر و روان تر است.

به مایعی که غلیظ باشد در اصطلاح گرانرو یا ویسکوز گفته می شود.در این تصویر متحرک، ویسکوزیته مایع بنفش بیشتر از مایع نقره ای است.
در این تصویر متحرک، ویسکوزیته مایع بنفش بیشتر از مایع نقره ای است.گرانروی مایع نقره ای کمتر از مایع آبی رنگ می باشد.
گرانروی مایع نقره ای کمتر از مایع آبی رنگ می باشد.
انصراف از نظر